Handleidingen

A/B test

in E-mailingen

Met MailingLijst is het mogelijk om A/B tests te doen. Met een A/B test kunt u onderzoeken wat de efficiëntste van de twee mogelijkheden is. Er zijn verschillende tests denkbaar:

– Twee keer dezelfde mailing, maar versturen op een ander moment
– Twee verschillende mailingen, zelfde onderwerpregel, andere inhoud
– Twee verschillende mailingen, andere onderwerpregel, zelfde inhoud

Stap 1: de mailingen aanmaken
Voor een A/B test maakt u altijd twee mailingen aan (mailing A en mailing B). U kunt het best eerst één mailing maken. Vervolgens maakt u via de OPSLAAN ALS knop een kopie aan van de mailing. Als beide mailingen zijn aangemaakt bent u klaar om de selectie te maken.

Stap 2: de selectie maken
Het maken van een selectie gaat als volgt (twee delen):

Deel 1
Ga in MailingLijst naar Selectie > Selecteren en maak een selectie van een lijst, bijvoorbeeld de Algemene nieuwsbrief lijst van 10.000 adressen. We willen dus twee selecties maken die even groot zijn (2 x 5000 adressen dus). Klik op Steekproef > Random en vul 5000 adressen in en klik op Overhouden in selectie.

Bij mailing A kiest u nu voor de doelgroep Huidige selectie, dan zijn dus de eerste 5000 adressen. U kunt mailing A nu versturen.

Deel 2
Wacht tot mailing A is verzonden. Maak vervolgens via Selectie > Selecteren weer een selectie van de Algemene nieuwsbrief lijst van 10.000 adressen. Kies vervolgens Historie en selecteer mailing A en klik op Verwijder uit selectie. U houdt nu de andere 5000 adressen over

Bij mailing B kiest u weer voor de doelgroep Huidige selectie, dat zijn dus de andere 5000 adressen. U kunt mailing B nu versturen.

Stap 3: resultaten vergelijken
Van beide mailingen kunt u direct de statistieken bijhouden en bekijken. Ons advies is om na één week de statistieken naast elkaar te leggen, daarna kunt u conclusies trekken.